CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đến với funnelmaker.vn.

Chúng tôi xác nhận rằng tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch kinh doanh trên website funnelmaker.vn đều được xử lý và bảo mật tối đa. Vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo đúng các Quy định, Chính sách bảo mật và Quyền riêng tư này và hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình.

Giới thiệu

Funnel Maker (Công ty) cam kết thu thập hợp pháp, công bằng và minh bạch dữ liệu định danh người dùng (Thông tin cá nhân) để phát triển website ngày càng phong phú hơn, phù hợp với nhu cầu mua sắm của quý khách hơn. Chính sách này điều chỉnh việc thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của chúng tôi khi bạn mua hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, phần mềm và trang web của chúng tôi (Dịch vụ). Chính sách này được soạn thảo để giúp bạn hiểu các loại Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo mật dữ liệu đó. Chính sách này cũng cung cấp thông tin về các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh tốt hơn các thông lệ của chúng tôi và luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập 

Chúng tôi thu thập “Thông tin cá nhân” nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể gửi Thông tin cá nhân trực tuyến thông qua các cuộc khảo sát, biểu mẫu, cổng thông tin hoặc các hoạt động tương tác khác trên trang web của chúng tôi. Việc cung cấp Thông tin cá nhân qua các phương tiện này luôn là sự lựa chọn của bạn. Không cung cấp Thông tin cá nhân trừ khi bạn được phép làm như vậy. 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau trực tiếp từ bạn :

  • Thông tin định danh người dùng: chẳng hạn như: tên, địa chỉ, email và một số thông tin khác mà bạn có thể được liên hệ trực tuyến hoặc trực tiếp
  • Thông tin không định danh người dùng: những thông tin riêng lẻ khác không xác định được bạn. 

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin : 

– Google analytics: Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động như Google Analytics… để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web bao gồm: chi tiết về các lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và thông tin về máy tính và kết nối internet của bạn.

– Cookies: Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm Cookies, là các tệp văn bản cho phép trang web của chúng tôi nhận ra trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, nhưng nếu bạn làm vậy, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của trang web của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý khách dịch vụ phù hợp với quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối đơn đặt hàng trực tuyến từ quý khách khi có nghi ngờ vi phạm bảo mật của chúng tôi.

– Đặt Hàng: Ngoài ra, khi quý khách thực hiện mua hàng trực tuyến tại Funnelmaker.vn, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán…. Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đúng và đầy đủ để thực hiện xử lý đơn hàng.

Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu đặc biệt nào như: dữ liệu về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc dữ liệu liên quan đến sức khỏe của bạn) mà không có sự đồng ý từ bạn.

Mục đích thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, nhằm mục đích giúp quý khách nâng cao kinh nghiệm mua sắm trực tuyến tại Funnelmaker.vn, cung cấp các dịch vụ và thông tin quý khách ưa thích. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để giúp phát triển và cải thiện website của chúng tôi trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn.

Bao gồm cả Thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi; để thực hiện một mục đích khác mà bạn cung cấp cho nó; để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản / đăng ký của bạn bao gồm các thông báo hết hạn và gia hạn; để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý; hoặc cho mục đích khác với sự đồng ý của bạn khi cần thiết. 

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Funnel Maker sẽ chỉ tiết lộ thông tin người dùng định danh và chưa định danh cho nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của họ mà các bên này cần thông tin để triên khai với tư cách thay mặt định danh hoặc nhằm cung cấp các dịch vụ trên website của định danh, và cam kết không tiết lộ cho các bên khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể không sinh sống tại Việt Nam, thông qua việc sử dụng website của Funnel Maker, người dùng đồng ý có thể chuyển các dữ liệu này đến họ.

Trang web của bên thứ ba

Chính sách này không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Tương tác của bạn với các trang web khác này được điều chỉnh bởi các điều khoản về quyền riêng tư hiện hành của bên thứ ba. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các trang web này, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm. 

Funnel Maker sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ trường hợp có yêu cầu phản hồi giấy triệu tập, tòa án hoặc các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp tòa án tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để bảo vệ các tài sản của Funnel Maker, bên thứ ba hoặc một cộng đồng lớn.

Phương pháp Funnel Maker đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân của bạn  

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit trong những trang web có yêu cầu quý khách cung cấp thông tin thanh toán trực tuyến.

Thông tin thanh toán giao dịch thẻ: các thông tin thẻ được nhập trên cổng thanh toán VNPAY được chứng thực đạt chuẩn PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) của tổ chức thẻ quốc tế.

Website được sử dụng công nghệ Tường lửa (firewall) chuyên nghiệp và kỹ thuật SSL để mã hóa thông tin nhạy cảm của cá nhân quý khách như tên, địa chỉ và thông tin thẻ tín dụng.

Chúng tôi có thể lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn ở bất kỳ khu vực nào hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở vật chất. Chúng tôi thực hiện các quy trình hợp lý và tuân thủ các phương pháp tốt nhất để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên và khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. 

Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền Dữ liệu cá nhân nào đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc biện pháp bảo mật nào có trên trang web. Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.

Quy định về sửa đổi / xóa bỏ / từ chối thông tin

Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại funnelmaker.vn@gmail.com. Chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin nếu chúng tôi tin rằng thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác nhưng chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu được cung cấp bởi luật hiện hành. 

Bạn luôn có quyền yêu cầu loại bạn ra khỏi danh sách của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Ví dụ: nếu chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để cho phép chúng tôi gửi cho bạn tài liệu, chẳng hạn như email hoặc cảnh báo sản phẩm qua văn bản hoặc email và bạn quyết định không muốn nhận những tài liệu đó, bạn có thể chọn không nhận bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia trong email hoặc thông tin liên lạc khác hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa tên bạn khỏi danh sách phân phối của chúng tôi. Có thể mất một khoảng thời gian để xóa hoàn toàn tên của bạn khỏi danh sách của chúng tôi sau khi bạn yêu cầu và do độ trễ như vậy, bạn vẫn có thể nhận được tài liệu trong một khoảng thời gian sau khi bạn gửi yêu cầu từ chối. 

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này và các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi: 

Email: funnelmaker.vn@gmail.com/ nguyentanhai@funnelmaker.vn

Hotline: 0793 359 679

Bạn có thể xem thêm:

Chính sách thanh toán

Quy định về xử lý khiếu nại

Tôi là một Funnel Maker
Tôi tạo ra Cuộc Đời tôi
Tôi nhận ra May Mắn là do tôi tạo nên
Tôi xây dựng Cộng Đồng khởi nghiệp tinh gọn mới
Tôi thay đổi chính mình để Thay Đổi thế giới
Thành công của tôi chỉ còn cách một Phễu Bán Hàng!

Kết nối

Lựa chọn sáng suốt!

Để lại thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn cuốn sách này ngay lập tức.

 

Lựa chọn sáng suốt!

Để lại thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn cuốn sách này ngay lập tức.

 

Lựa chọn sáng suốt!

Để lại thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn cuốn sách này ngay lập tức.

 

Lựa chọn sáng suốt!

Để lại thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn cuốn sách này ngay lập tức.

 

Lựa chọn sáng suốt!

Để lại thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi cho bạn cuốn sách này ngay lập tức.

 
DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

Dream 100: Bí Mật Thâu Tóm Thị Trường Bạn Có Biết?

DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

Tại Sao Tầm Nhìn 10 Triệu Đô Là Bí Mật Mà Những Kẻ Dẫn Đầu Thị Trường Của Bạn Đang Theo Đuổi?

DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

Bí Mật Về 2 Kiểu Chào Hàng Mồi Mà Các Chuyên Gia Đang Giấu Bạn

DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

5 Siêu Bí Mật Tạo Nên Hệ Thống Phễu Bán Hàng Tự Động

DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

28 Yếu Tố Tạo Lên Cấu Trúc Trang Bán Hàng Chuyển Đổi Cao

DOWNLOAD MIỄN PHÍ SÁCH

28 Yếu Tố Tạo Lên Cấu Trúc Trang Bán Hàng Chuyển Đổi Cao